Kịch bản

img 5722 2

Kinh Nghiệm Viết Kịch Bản Sự Kiện (Khung Chương Trình)

Để có một sự kiện thành công thì cần có nhà tổ chức sự kiện có tâm và doanh nghiệp tổ chức sự kiện. Trong đó, yếu tố để viết nên một kịch bản hay cần nhiều yếu tố cấu thành. Truyền thông Phan Đăng với hơn 10 năm tổ chức sự kiện. Chúng tôi...

16/07/2021

0703.495.678
phadanco