Logo

img img img

tổ chức sự kiện tại Vinh

Tag: tổ chức sự kiện tại Vinh

Virtual event (online event) xu hướng mới tổ chức sự kiện 2021-2022
Trước tình hình dịch bệnh đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội. Nhất là lĩnh vực sự kiện, chúng ta có thể sử dụng hình thức tổ chức sự kiện online, trực tuyến (vitual event). Ưu điểm của xu hướng mới 1. Tối ưu chi phí Event online, các chi phí về…
0703 495 678