Logo

img img img

tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm thành lập

Tag: tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm thành lập

Lễ Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Công ty Cổ Phần Hạo Phương.
Ngày 29 tháng 1 năm 2021, Truyền thông Phan Đăng đã tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty Cổ Phần Hạo Phương thành công tốt đẹp. Buổi lễ có sự tham gia đại diện của Các đối tác, nhà cung cấp, ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của…
0703 495 678