Logo

img img img

tổ chức sự kiện giải bóng đá 2022

Tag: tổ chức sự kiện giải bóng đá 2022

Tổ Chức Giải Bóng Đá Cup VASI Miền Nam Mở Rộng 2022
Truyền Thông Phan Đăng vinh dự được Hiệp Hội Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam (VASI) lựa chọn là đơn vị tổ chức Giải đá bóng CUP VASI Miền Nam Mở Rộng 2022 thành công rực rỡ. Đây là lần thứ 2 Hiệp Hội tổ chức và cũng là lần đầu tiên lấy tên CUP…
0703 495 678