Logo

img img img

ngày hội việc làm 2022

Tag: ngày hội việc làm 2022

Tổ Chức Ngày Hội Việc Làm 2022 – Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
Ngày hội việc làm diễn ra vào ngày 2/4/2022. Sự kiện được đoàn trường, các doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp nước ngoài hửng ứng và được sinh viên trường mong chờ. Địa điểm tổ chức ngày hội Địa điểm tổ chức ngày hội việc làm 2022 tại trường đại học Sư Phạm Kỹ…
0703 495 678