Logo

img img img

hội nghị giới thiệu mô hình ESCO

Tag: hội nghị giới thiệu mô hình ESCO

Hội Nghị Giới Thiệu Mô Hình ESCO – Green Yellow VN & Mitsubishi Electric VN
Hội nghị giới thiệu về mô hình ESCO trong các ngành công nghiệp trọng điểm năm 2022. Chương trình được tổ chức bởi Sở Công Thương Đồng Nai kết hợp với công ty TNHH GreenYellow Việt Nam và công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam. Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia…
0703 495 678