Logo

img img img

hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh

Tag: hội doanh nghiệp Nghệ Tĩnh

NGHỆ TĨNH MEETING 2022 – HỘI DOANH NGHIỆP NGHỆ TĨNH TẠI TP.HCM
“Nghệ Tĩnh Meeting 2022” - là cơ hội để giao lưu, gắn kết và tạo cơ hội hợp tác giao thương. Truyền thông Phan Đăng rất vinh dự tổ chức thành công sự kiện Meeting Nghệ Tĩnh 2022 cho hội Doanh Nghiệp Nghệ Tĩnh. Với đông đảo các doanh nghiệp/ tập thể đến từ Nghệ…
0703 495 678