Logo

img img img

giới thiệu chương trình tiết kiệm nưng lượng

Tag: giới thiệu chương trình tiết kiệm nưng lượng

Hội nghị giới thiệu về mô hình ESCO – Công ty Green Yellow Việt Nam Và Công ty Misubishi Electric Việt Nam
Hội nghị giới thiệu về mô hình ESCO trong các ngành công nghiệp trọng điểm năm 2022. Chương trình được tổ chức bởi Sở Công Thương Đồng Nai kết hợp với công ty TNHH GreenYellow Việt Nam và TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam. Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành…
0703 495 678