Logo

img img img

Lưu trữ cho Bảo Ngân Nguyễn Hữu

Tác giả: Bảo Ngân Nguyễn Hữu

Tổ Chức Tiệc Tất Niên Công Ty CP Hóa Chất Á Châu (Year End Party Ấn Tượng Cùng ACC & AIG Group)
Truyền thông Phan Đăng đã tổ chức thành công buổi tiệc tất niên Công ty Cổ Phần Hóa Chất Á Châu (Công ty ACC). Đại tiệc End Year Party 2020 - ACC & AIG Group là dịp giao lưu, gặp gỡ giữa toàn thể cán bộ công nhân viên trong không khí những ngày cuối năm và cũng…
0703 495 678